มิถุนายน 19, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ ได้วางระบบการเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งทางเว็บไซต์มีนโยบายป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลโดยเด็ดขาด

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

จำกัดความสำคัญสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้มีการนำข้อมูลของท่านไปเผยแพร่ ต่อสาธารณะอย่างเด็ดขาด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลของท่านที่เว็บไซต์ได้จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของเรานั้น ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือไอดีไลน์ ทางเว็บไซต์จะจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี ไม่มีทางรั่วไหลไปถึงบุคคลอื่นอย่างแน่นอน

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ได้ใช้ระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เพียงแค่ท่านกรอกข้อมูล เพื่อทำการลงทะเบียนกับเรา ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวมไว้อย่างดีด้วยระบบที่ทันสมัย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ในการพัฒนาเว็บไซต์เรามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

 •       การแชร์ข้อมูล

เว็บไซต์ ufabetulitesm7.com จะสามารถแชร์ข้อมูลของท่านได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลของท่านนั้น ทางเว็บไซต์จะรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน พร้อมรักษาข้อมูลของท่านอย่างเป็นความลับ

 •     ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์มีข้อกำหนดห้ามผู้ใช้งาน หรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการพนันออนไลน์กับทางเว็บไซต์โดยเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์จะอนุญาตให้ท่านสามารถเข้ามาแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อผ่านช่องทาง contact@ufabetkey.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อเว็บไซต์นั้นต้องการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเท่านั้น

 • การติดต่อ

ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือนโยบายต่าง ๆ ได้ที่ contact@ufabetulitesm7.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2022

 • ภาษาของนโยบายนี้

ข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทย เว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา และทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

สมัครสมาชิก

แทงบอลออนไลน์